Den 1. juli 2019 trådte en ny lov i kraft om en styrket indsats på høreapparatområdet.

Af særlig interesse for dig er det, at der fremover stilles krav om

  • Tydelighed og gennemskuelighed hvad angår pris, sortiment og høreklinikkens ejerforhold
  • Forbud mod fremover at lade øre-, næse- og halslæger eje deres egne høreklinikker

Desuden skal der arbejdes på nye kvalitetskrav til hørapparatbehandling.

 

TYDELIGHED og GENNEMSKUELIGHED

§ 73 d. Godkendte private leverandører af høreapparatbehandling skal tydeligt oplyse patienten om muligheden for at få et høreapparat, der ikke overstiger tilskuddet, regionsrådet yder efter § 73 a, stk. 2, og om sortiment og pris på de enkelte høreapparater hos leverandøren, herunder om, hvorvidt leverandøren tilbyder høreapparater inden for tilskudsgrænsen. Godkendte private leverandører skal endvidere tydeligt oplyse patienten om ejerforholdene for salgsstedet.

En privat høreklinik skal tydeligt oplyse klienter om muligheden for at vælge en offentlig høreklinik, hvor udlån af høreapparater er gratis (det har vi naturligvis altid haft pligt til, så her er der intet nyt).

Det nye er, at en privat høreklinik fremover tydeligt skal oplyse hvilke høreapparater og til hvilke priser, klinikken kan tilbyde. Hvis klinikken tilbyder en gratis løsning inden for regionens tilskud, skal dette også oplyses.

Private høreklinikker skal tydeligt fortælle, hvem eller hvad, der ejer klinikken.

At være tydelig betyder, at information om den enkelte klinik skal være let og enkel at finde - for eksempel på klinikkens hjemmeside.

 

FORBUD MOD ØRELÆGE-EJEDE HØREKLINIKKER

§ 73 i. Speciallæger i øre-, næse- og halssygdomme, der arbejder med eller bistår med høreapparatbehandling til patienter, må ikke fra den 1. juli 2019 erhverve ejerskab i virksomhed med detailsalg af høreapparater.

Sundhedsministeriet vurderer, at ”der er behov for at skærpe kravene i forhold til øre-næse- og halslæger, som har en tæt økonomisk tilknytning i form af ejerskab i virksomhed med detailsalg af høreapparater. Detailsalg af høreapparater udgør en stor del af det medicinske udstyr, der sælges direkte til patienterne i forbindelse med behandling i privat regi.

Da der foreligger en særlig risiko for inhabilitet ved den tætte økonomiske tilknytning mellem henholdsvis valg og salg af høreapparat, finder ministeriet det hensigtsmæssigt fremadrettet at forbyde denne tilknytning”.

Ovenstående citat er fra Bemærkninger til lovforslaget.

 

KVALITETSKRAV

Der er på flere fronter gang i at udarbejde og foreslå en modernisering og standardisering af kravene til udredning af hørenedsættelser og høreapparatbehandling på et langt højere ambitionsniveau end de standardiserede minimumskrav, der findes i dag.

Der er i dag meget stor forskel på kvaliteten af behandlingerne i de forskellige høreklinikker, offentlige som private, og der er ligeledes en stor forskel på, hvor meget opfølgning, efterkontrol, justering og løbende rådgivning, der ydes i de forskellige høreklinikker.

 

Tydelighed, gennemskuelighed, ordentlighed og kvalitet

Der er kommet så meget fokus på vigtigheden af veltilpassede høreapparater og dette er kun begyndelsen. Det ender med, at Danmark igen kan bryste sig af at være det land i verden med den bedste høreomsorg.

Tydelighed, gennemskuelighed, ordentlighed og kvalitet er nu nøgleordene.

Det har det været hele tiden for de Frie Høreklinikker.

Find en Fri Høreklinik HER.